Fleetguard® NGV Filter
ไส้กรองแก็สธรรมชาติ

เอ็นจีวี. เอ็นจี5900 ไส้กรองแก็สของ Fleetguard® คือไส้กรองแก็ส
แรงดันต่ำที่ผลิตมาอย่างพิเศษถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันการชำรุดของ
ส่วนประกอบเครื่องยนต์ที่ใช้ก็าซธรรมชาติ

สิ่งเจือปนที่เข้ามาในถังน้ำมันเครื่องเมื่อเริ่มการเผาไหม้เชื้อเพลิง สิ่งเจือ
ปนอาจมาจากเครื่องก๊าซธรรมชาติอัดแน่นและตัวการเก็บรักษาแบบง่ายๆ นี้อาจมีผลทำให้เครื่องยนต์มีอายุการใช้งานและสมรรถนะที่ต่ำลง.

ไส้กรองเอ็นจี 5900 ของ Fleetguard® ที่รวมตัวเป็นแรงดันต่ำ ออกแบบมาโดยเฉพาะให้ขจัดน้ำมัน น้ำและสิ่งปนเปื้อน จากเครื่อง
ก๊าซธรรมชาติอัดแน่น ไส้กรองเอ็นจี 5900 มีประสิทธิภาพถึง 99% ขณะที่มีกลุ่มก้อนรวมกันอยู่ 0.3 ไมครอน น้ำและน้ำมันสามารถ
เทออกทิ้งได้ตลอดจากวาล์วทิ้งพิเศษ

หัวกรองแก็ส (3893692S) พิเศษตรงที่สามารถซื้อหามาใช้ได้ทั่ว ไปกับ
เครื่องยนต์ใช้แก็ส ดังนั้นผู้ใช้งานทุกคนจะได้กำไรจาก ไส้กรอง
แก็สธรรมชาติของ Fleetguard®

Fleetguard®


Fleetguard® ES Compleat™ Coolant Fleetguard® Venturi Combo™ Lubrication Filter Fleetguard® NGV Filter Mann & Hummel® Centrifugal Oil Cleaner Griffin® Fuel / Water Separator Filter